בית הורים

הגיל השלישי, גיל הזהב, כינויים המביעים כבוד והערכה למבוגרים מאתנו דור ההורים. אבל הכבוד אולי נעים וחשוב, אבל לבדו הוא לא מספיק, כי לעלייה המבורכת בגיל יש דרישות וצרכים ייחודים בנוסף לאותם איתם גם רצונות ושאיפות "סטנדרטיות" כמו מפגש עם חברים, הרצון בביטחון והצרכים הבסיסיים שלנו. במיוחד לשם כך קיים בית הורים מוסד זה מבטיח לספק דיור מוגן להורים, ולענות על כל צרכיהם ובנוסף, לדאוג לפעילות המותאמת לחברת בני גילם, ליווי רפואי ופעילות תרבותית ענפה.